- Nye Stavanger må gå foran mot forurensning i havet

Stavanger kommune må etablere et godt samarbeid med alle næringer som driver på sjøen for å sikre bærekraft for alle næringsaktører i den blå åkeren, mener Stavanger Frp.