Eirik Faret Sakariassen (SV) endret oppfatning: – Vi trenger mer kunnskap om oppdrett

4. desember 2017 vedtok Fellesnemda at Nye Stavanger skal bli med i et pilotprosjekt for å kartlegge havbunnen langs norskekysten. Nå utvider regjeringen dette programmet.