Det har lenge vært snakket om at det skal bygges en ny barnehage på Skorpefjell (Askje). Nå er byggingen i full gang, altså foreløpig med grunnarbeidene.

Fem firma leverte inn tilbud til Rennesøy kommune for å bygge barnehagen. Firmaet Castor Entreprenør fra nordfylket har fått oppdraget til 30 millioner kroner.

Så er det sånn at dette er den første barnehagen (seks avdelinger) som skal bygges her på Askje. Det foreligger tegninger for et andre byggetrinn, en identisk barnehage som skal bygges like ved siden av den som er startet opp nå.

– Behovet for barnehageplasser vil styre når den neste barnehagen vil bli bygget, sier utbyggingssjef i Rennesøy kommune, Ole Jan Bertelsen. Kommunen har opsjon på å bruke tegningene til nok en barnehage i fem år.