– Først og fremst går mine tanker til familien. En tragisk og utrolig trist ulykke, sier ordføreren til Bygdebladet. Han legger til at kommunen bidro med personell for å bistå pårørende på stranden.

– Familien vil få oppfølging nå i etterkant av denne tragiske ulykken, sier han.

Takker nødetatene

Overfor Bygdebladet legger Bø til at beredskapsgruppa i kommunen ble godt orientert av nødetatene underveis, og at det var god kommunikasjon mellom beredskapsgruppa og nødetatene. Videre ønsker ordføreren å takke nødetatene som var på stedet etter ulykken.

– Etter slike hendelser tenker jeg jo en del, og det viser hvor sårbart livet er. Jeg ønsker å uttrykke en stor takknemmelighet til alle som har bidratt, både politiet, brannvesenet, redningstjenesten, ambulanse, kommunen sine folk og ikke minst alle som var på stranden og hjalp til, sier ordføreren.