Saken om nye Randaberg stadion og grunnerverv av aktuelle arealer i Harestadmyra ved siden av Randaberg Arena ble debattert i Randaberg kommunestyre torsdag 17. juni.

I et ekstraordinært formannskapsmøte 14. juni vedtok flertallet kommunedirektørens anbefaling om å gjennomføre ekspropriasjon, mot Robert Raustein (FrP) sin stemme. Ekspropriasjon betyr at en overlater til tingretten å fastsette pris for de aktuelle arealene som trengs for å realisere nytt stadion.

Årsaken til at kommunedirektøren anbefalte ekspropriasjon er at RIL fotball ikke har klart å få til frivillige avtaler med grunneierne om pris for areal.

Hele kommunestyret er samlet om at et nytt stadion ved Randaberg Arena er en god idé, men alle er ikke enige om virkemiddelet for å få det til.

– Det er privat eiendom dette, sa Robert Raustein (FrP) i formannskapet og kunne ikke stemme for ekspropriasjon i formannskapet fordi det går mot det partiet hans mener i slike saker.

I kommunestyret fremmet Kristine Enger (Ap) et forslag på vegne av Ap, Høyre, Sp, KrF og SV. Dette ble gjort om til et fellesforslag, som altså alle kommunestyremedlemmene støtter. Det går ut på at «Ordfører gjør et siste forsøk på å få til en frivillig avtale mellom grunneiere og Randaberg Idrettslag fotball».

Et sånt siste forsøk skal gjøres før kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon eventuelt blir iverksatt og kommunedirektøren må bruke sin fullmakt til å begjære skjønn.

I kommunestyrets vedtak 17. juni heter det at «i dette siste forsøket gis alle et nytt, skriftlig tilbud fra RIL, som de kan takke ja eller nei til».