Ordførerne på Nord-Jæren ber om mer målrettede tiltak for å hjelpe utsatte bedrifter