Overtar forhandlinger for å realisere RILs drøm - har plan for byggestart og ferdigstilling av nye Randaberg stadion

RIL fotball har ikke alene klart å komme til enighet med grunneiere om kjøp av tomteareal ved Randaberg Arena til å bygge nytt stadion. Nå overtar Randaberg kommune forhandlingene.