Gå til sidens hovedinnhold

Øypolitikere: Nye Kvitsøy skole til 40 millioner er viktigst nå

Artikkelen er over 1 år gammel

Med fire mot tre stemmer stemte formannskapet på Kvitsøy tirsdag for å investere tid og penger for å finne ut hvordan en best kan finansiere ny skole, bygge om fiskemottak til reiselivssenter og idrettspark.

Det ble fremmet to alternative forslag da formannskapet på Kvitsøy tirsdag 1. september behandlet saken «revidering av investeringsporteføljen».

Rådmannen anbefaler politikerne om å vurdere nok en gang penger som allerede er bevilget til ulike formål. Bakgrunnen for dette er at kommunen har mottatt en rapport, som avdekker nødvendigheten av en betydelig investering i Kvitsøy skole.

Flertallets prioriteringer

Fellesforslag fra Felleslisten/KrF/Frie borgerlige og FrP ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Dette innebærer at blant annet dette skal gjennomføres:

  • Sette ned utvalg med fem representanter for å jobbe fram anbefaling for Nye Kvitsøy skole. Rapport skal leveres til kommunestyret innen sommer 2021.
  • Vurdere eierskap for ny skole.
  • Rapport med anbefaling om Nye Kvitsøy skole skal ha øvre kostnadsramme 40 millioner kroner, med mål om at ny skole kan tas i bruk fra skoleåret 2023–2024.

Les også

Trenger ny skole og rådmannen ber politikerne vurdere eiendomsskatt: – Uaktuelt for oss i Frp å innføre slik skatt

Flertallet tar følgende investeringer ut av økonomiplanen:

  • Tilbygg barnehage
  • Næringsutvikling på Krågøy
  • Kjøp av gamlebutikken (der Coop var før)
  • Halvtak i skolegården ved Kvitsøy skole
  • Skilt på gamlekaien på Grøningen
  • Rehabilitering Kvitsøy kirke skyves ut i tid

Flertallet beholder kommunalt bidrag til oppgradering av Kvitsøy Idrettspark, 2 millioner i 2020 og 2 millioner i 2021. I tillegg fastholdes bevilgning på 3,5 millioner i 2020 og 2021 til renovering av fiskemottaket, som en håper skal gi et løft for både reiseliv og bolyst til øykommunen.