Den tidligere kommunedirektøren i Randaberg skal nå lede et selskap som har viktige utviklingsprosjekter som betyr mye for hele Stavangerregionen. Både Risavika, Mekjarvik og Stavanger er havneområder i endring, der sjøtransporten vil øke samtidig som bevisstheten rundt mer miljøvennlig transport øker.

Havneområdene som Magne Fjell nå får ansvar for har blant annet Vestlandets største godshavn og yter tjenester til Nord-Europas største olje- og gassklynge.

- Havnen har et ansvar for bærekraftige investeringer for å nå viktige miljømål, sier Fjell og understreker at elektrifisering og nye energibærer som ammoniakk, hydrogen og videre satsing på flytende naturgass er områder havnen må ha en aktiv involvering i.

Den nye havnedirektøren har agronomutdanning, er opprinnelig fra Nedstrand og har 25 års erfaring som rådmann i kommunene Kvitsøy, Rennesøy og Randaberg.