Pål Eivind bak rattet på smale bygdeveier: – Det blir en vane, men det hadde vært bra med sykkelsti

For sjåfører i store, tunge kjøretøyer, som dem til Rennesøy Stein, kan det være utfordrende på bygdeveier uten gang- og sykkelveier.