Pangstart på travelt hummerfiske: – Det er kamp om hummerne, folk er galne

.. og like engasjert er Dag Raustein, som allerede har sikret seg noen bedre middager i tiden framover.