Den siste halvannen måned har Kvitsøy kommune måtte bruke uforholdsmessig mye ressurser på å håndtere to konkrete utfordringer, relatert til Covid-19.

Ettersom Sjøfartsdirektoratet har trukket tilbake dispensasjonen til å sitte i bilen på ferja til/fra PCR-testing i Stavanger, har Kvitsøy kommune måtte få på plass et nytt tilbud om PCR-testing.

Med bistand fra Sola kommune vil det nå være mulig å få testing på Kvitsøy. For å bestille test tar man for øyeblikket kontakt med kommunalsjef Helse, velferd og omsorg Hege Helliesen på telefon: 408 53 754.

Kvitsøy kommune vil da ta kontakt med Sola kommune, og man får en tilbakemelding om når en kan få testing på øya. Rutinen for hvor en skal melde inn behov for testing mv. vil bli oppdatert tidlig i neste uke.

– I løpet av disse snart to årene med pandemihåndtering opplever jeg at beredskapsledelsen, i samarbeid med ansatte og lokalbefolkningen, har konsentrert kreftene mot det å finne løsninger fremfor å dyrke problemene, og stort sett tror jeg at Kvitsøy har vært en god plass å være i pandemi, sier ordfører Stian Giil Bjørsvik på Facebook, og legger til:

– Ettersom status er at lokal helsetjeneste ikke har kapasitet til å håndtere PCR-testing, tok vi onsdag kontakt med Statsforvalteren. Løsningen som ble skissert i et hasteberamma møte i går er at Kvitsøy fremover får bistand fra Sola kommune, som vil gjennomføre PCR-testing på Kvitsøy, for de som kvalifiserer for det.

Ordførerens videre uttalelser og forklaringer kan leses på hans Facebook-side.