Gå til sidens hovedinnhold

Personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose

I en pressemelding fra kommunen står det at personer med nedsatt immunforsvar anbefales en tredje vaksinedose.

Det er FHI som mener dette vil gi bedre beskyttelse. Det er i hovedsak to grupper pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som vurderes for tilbud om 3. dose.

Gruppe 1 er:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. Gruppe 1 bør starte vaksinasjon så snart som praktisk mulig.

Gruppe 2 er:

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (FHI), kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen, og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar, og som ikke inngår i en av gruppene over: Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Besøk Randaberg kommunes nettside for mer informasjon.