Planleggingsleder Nord-Jæren i Rogaland fylkeskommune er på ville veier (sykkelveier) når det gjelder planlegging av sykkelsti og fortau på nordsiden av Randabergveien (Byveien). Jeg har ingen forståelse for at det er nødvendig med en ny sykkelsti når det allerede er et tilbud på den andre siden av veien. Det burde være tilstrekkelig.

Deler av beløpet som er avsatt til prosjektet kunne med fordel vært brukt til sykkelsti i andre deler av bygda som trenger sykkelsti for eksempel Vistnesveien. Hus og hager som blir påvirket av planen har levd i ro og fred lenge, men trues nå av dette unødvendige prosjektet.

Når det gjelder den eiendommen som blir mest påvirket er det fra planleggerens side sagt at eier har anlagt utkjørsel/innkjørsel. Det er feil, denne innkjørsel/utkjørsel har eksistert så lenge jeg kan huske, og det er lenge. De fleste av disse boliger hadde tidligere utkjørsel til Byveien/Randabergveien. Det er viktig at planlegger setter seg inn i de faktiske forhold og ikke kommer med påstander som ikke stemmer.

Jeg vil anbefale at planleggingsleder tar en ny vurdering slik at vi unngår en unødvendig rasering av eiendommer. Syklister og gående kan leve godt med den allerede eksisterende sykkel og gangsti på andre siden av veien.