Prioriterer opp trafikksikring på Åmøybrua

Artikkelen er over 1 år gammel

Planlegging og bygging av 1,4 km gang- og sykkelvei/fortau fra Bruveien til og med Åmøybrua er nå 4. prioritering for rennesøyrådmannen i ny trafikksikkerhetsplan.