Problemstilling i ny storkommune: Blir frivillige lag og foreninger behandlet likt?

Det er mye som skal tilpasses som følge av sammenslåingen av Finnøy, Rennesøy og Stavanger til en felles kommune, deriblant frivilligheten.