Randaberg 2022: – Landsbyforeningen bør være sentral i planlegging og gjennomføring

I 2022 blir Randaberg kommune 100 år. Det er bestemt at dette skal markeres, og planleggingen er i startgropa.