Vi opplever disse tider store oppslag i forbindelse med den nyvalgte lederen av Stavanger FrP sitt fremstøt angående kommunesammenslåing, skriver Randaberg FrP i en pressemelding.

For å unngå misforståelser så føler vi derfor et behov for å klargjøre Randaberg FrP sin holdning til dette. Det har allerede vært en prosess med kommunesammenslåinger, og i den prosessen sa Randaberg kommune nei til å slå seg i sammen med Stavanger. Dette vedtaket står vi i Randaberg FrP fullt og helt bak.

Det har i denne omgangen ikke kommet noen formell invitasjon til nye samtaler angående sammenslåing, så for oss er dette på nåværende tidspunkt en ikke-sak. Kun utspill fra Stavanger AP og Stavanger FrP.

Skulle det komme noen formell invitasjon til samtaler om kommunesammenslåinger så blir det noe som må tas opp på riktig måte, og følge de prosesser og spilleregler som ligger til grunn. For Randaberg må det uansett i det minste en folkeavstemming til. Denne saken er ikke noe som hverken Stavanger AP eller Stavanger FrP på noen måte har enerett til å bestemme og styre.