Randaberg historielag til Lyngnes gård

Av

44 medlemmer på rusletur.