Randaberg kan få minnesmerke etter andre verdenskrig som skal hedre falne, allierte flymannskaper: – Tungevågen er særdeles attraktivt for kunst i offentlig rom

Minnestein: Slik ser Miltærhistorisk Forening Rogaland for seg et minnesmerke i Tungevågen over allierte flymannskapet som falt langs rogalandskysten under andre verdenskrig.

Minnestein: Slik ser Miltærhistorisk Forening Rogaland for seg et minnesmerke i Tungevågen over allierte flymannskapet som falt langs rogalandskysten under andre verdenskrig. Foto:

– Minnesteinen må utføres med god kunstnerisk kvalitet, fullfinansieres og det må arrangeres årlige markeringer ved den, mener rådmannen om etablering av minnestein i Tungevågen, som han påpeker er et attraktivt sted for slik kunst.

DEL

Det er Militærhistorisk Forening Rogaland som har søkt til Randaberg kommune om å få reise en minnestein i Tungevågen. Den skal være til minne om flymannskaper som falt langs kysten av fylket under andre verdenskrig.

Hovedutvalget for nærmiljø og kultur (HNK) behandler saken torsdag 3. september.

Allierte flymannskaper fikk en våt grav

Foreningen viser til at det i løpet av krigen daglig var allierte fly over rogalandskysten. De kom fra flyplasser i England, og oppdragene var i hovedsak å angripe vital tysk sjøtransport til og fra nordfronten.

Operasjonene førte til luftkamper mellom allierte og tyske fly, og trefninger mellom allierte fly og tysk luftvern. 191 ødelagte, allierte fly er dokumentert, ifølge Militærhistorisk Forening Rogaland.

– Et minnesmerke i Tungevågen vil hedre alle de allierte, falne, som fikk en våt grav, de som aldri ble funnet igjen, argumenterer foreningen i søknaden til Randaberg kommune.

Løft for attraktive Tungevågen

Rådmannen i Randaberg ved saksbehandler, kultursjef Anders Jaarvik, er positiv til en minnestein i Tungevågen. Forutsetningen må være at foreningen på egen hånd klarer å finansiere minnestedet fullt ut, og at minnesteinen utføres i kunstnerisk høy kvalitet.

Militærhistorisk Forening Rogaland ser for seg et monument utformet som en flyvinge, som vil bli:

– Et beskrivende og iøynefallende monument som vil forsterke Tungenes sin rolle som attraksjon.

Artikkeltags