Magne Fjell: «Rådmann» eller «Kommunedirektør»?

Kommunestyret i Randaberg skal avgjøre om den øverste administrative lederen i kommunen skal tituleres «rådmann» eller «kommunedirektør».