Randaberg kommune har valgt å stoppe hele utlysningsprosessen på stillingen som økonomisjef

Hvorfor er det så få som vil bli økonomisjef i Randaberg kommune?