For få søkere til økonomisjefstilling: - Jeg mener dette ikke har noe med kommunen sin gjeld å gjøre

Rådmann Magne Fjell mener at den lave søkermassen til økonomisjefstillingen i Randaberg kommune ikke har noe å gjøre med at kommunen har høy gjeld.