Kommunen vil bli flinkere på rusomsorg

Våren 2019 ansatte Randaberg kommune en ruskonsulent. Dette er et fireårig prosjekt der hovedmålet er å gi brukere på rusfeltet bedre og mer tilgjengelige tjenester.