Beboere vil påklage dispensasjon til ny trafostasjon

Beboere i Randaberg sentrum reagerer på at Randaberg kommune gir utbygger av Sentrumsparken dispensasjon fra reguleringsplan. Ny trafostasjon for området er planlagt i grøntarealet som er bedre kjent som "lekeskogen".