– Dyrk dagens sentrumsområde i stedet for å spre det lenger ut

Sivilarkitekt Henrik Lundberg i KAP arkitekter mener Randaberg kommune må være forsiktig med å utvide sentrumsområdet for mye fordi landsbypreget kan forsvinne.