Muligheter i Randaberg sentrum: KAP Arkitekter ser for seg torget som festplass for større anledninger – sjekk skissene her

Innbyggere, næringsliv, politikere, frivillige, kommunalt ansatte mer flere får tirsdag ettermiddag presentert litt om hva som er mulig framtidsscenario for Randaberg sentrum.