Dropout: Færre elever dropper ut fra den videregående skolen - likevel er ikke rektor helt fornøyd

– Det er dårlig samfunnsøkonomi om man ikke gjennomfører videregående opplæring og at en ikke kommer seg videre, sier rektor Trond Hoel.