Mangler fortsatt finansiering til nytt volleyballanlegg

Randabergs politikere vil de neste ukene overlate tomt til sandvolleyballanlegg til Randaberg volleyball. Klubben jobber fortsatt med å lage en troverdig finansieringsplan.