Det var i mars 2021 at Trond Andre Olsen formelt startet dyrebutikken Randaberg Zoo. Han sa opp jobben etter 23 år i oljebransjen og ville satse alt på et nytt tilbud i landsbyen.

Det ble en start med både opp- og nedturer for bedriftseieren. Nå, i underkant av to år senere, må han stenge dørene for godt.

Det er i en kjennelse fra Sør-Rogaland tingrett det kommer fram at Randaberg Zoo har begjært at bedriftens bo blir tatt under behandling som konkursbo. Kjennelsen ble avsagt i tingretten 21. november 2022.

Bedriftens samlede gjeld er oppgitt å være 503.798 kroner, og selskapets aktiva er samlet anslått til 155.200 kroner. "Virksomheten er igangværende", heter det i kjennelsen.

Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hverts om de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkår etter konkursloven for å ta begjæring om konkurs er dermed til stede, blir det opplyst i kjennelsen.

Skiftesamling er berammet til onsdag 11. januar 2023 i Sør-Rogaland tingrett.