Eget skoletilbud for Randaberg kommune

Av

37 flyktninger fra Randaberg går på det praksisrettede introduksjonsprogrammet som SMI språk og kultur AS driver i iPark på Ullandhaug.