Utfordrer staten på varig tilrettelagte arbeidsplasser

Av

Kommunene Randaberg og Sola vil ha flere statlig finansierte plasser for Varig tilrettelagt arbeid (VTA).