Bypakken i et litt større perspektiv

Av

Parisavtalen er signert og ratifisert av Noreg. Det forpliktar til drastiske kutt i CO2- utslepp innan 2030. Å tru at dette kan skje utan å få ned den totale trafikken er utopisk.