Løs hund skal ha tatt livet av svane på Tungenes: – Folk bør kunne holde hundene sine i bånd når det er fugler rundt dem

Helge Lyster forteller at en av de fem svanene på Tungenes måtte bøte med livet da en løs hund gikk til angrep på den. Selv oppfordrer han folk til å holde hundene i bånd når de er i nærheten av fugler.