Partene er enige om at Rogaland Elektro AS skal overta og implementere driften til Optiel vest sin drift under Rogaland Elektro sitt navn. Fra Optiel kommer det 7 ansatte, hvorav 5 elektrikere, en lærling og en saksbehandler. Optiel har de seneste årene omsatt for rundt 14 millioner kroner. Med denne overtakelsen runder Rogaland Elektro over 100 ansatte totalt og har som mål å øke omsetningen til 150 millioner i 2023. Overtagelsen vil være gjeldende fra 1. august 2022.

Behov for å vokse

– Rogaland Elektro AS har en strategi om å vokse, både organisk og ved hjelp av strategiske oppkjøp der det vil være naturlig for å styrke selskapets konkurranseposisjon i markedet. Vi ser at effekten av å være en aktør med flere lokasjoner i regionen, vil gi en god økonomisk og ikke minst miljønyttig gevinst for alle våre kunder. Rogaland Elektro ønsker å tilpasse oss våre kunders behov for våre tjenester innen elektro, automasjon og vår kunnskap til gjennomføringen av det grønne skifte. Vi er kommet til et punkt der vi har identifisert et behov for å vokse i størrelse og å styrke teamet ytterligere gjennom oppkjøpet av virksomheten i Optiel Vest. Det var et naturlig valg å styrke oss lokalt i Sandnes regionen gjennom dette oppkjøpet. Med dette strategiske oppkjøpet vil vi bedre kunne gi god service til våre kunder Sandnes og gi Optiel Vest sin kundemasse et enda større og bredere utvalg av tjenester, sier daglig leder Trond Randeberg i Rogaland Elektro AS.

– Vemodig, men riktig

– Selv om det er vemodig å gi slipp på kontrollen over Optiel Vest AS etter flere år som eiere av egen bedrift, er dette en helt riktig og nødvendig beslutning. Vi hadde behov for å øke bemanning og virksomhetsområder for å også kunne påta oss flere oppdrag og større prosjekter. Bedriftens behov og de ansatte er i førersetet, og det var årsaken til at det ble startet en dialog mellom Rogaland Elektro AS og Optiel Vest om overtakelse av driften, sier Ørjan Jensen daglig leder i Optiel Vest. Dialogen endte med at det nå er signert en avtale mellom partene.

Rogaland Elektro AS er eid 100 prosent av selskapet Tempo Holding AS, som utelukkende har lokale eiere som også arbeider i bedriften. Trond Randeberg er styreleder i Tempo Holding AS.

– Vi er svært glade for den tilliten vi er gitt med å videreutvikle bedriften. Optiel Vest AS har dyktige medarbeidere som vil passe godt inn i Rogaland Elektro-familien. Denne avtale er med på å styrke laget slik at vi kan ta på oss flere og større oppdrag i Sandnes og Jær-regionen, sier daglig leder Trond Randeberg i Rogaland Elektro AS. Han karakteriserer Optiel Vest sin drift som et meget godt potensial til å videreutvikle som en del av Rogaland Elektro.