Refleksjoner fra en fastlege som er på kurs i forebyggende medisin i pandemitiden

Av