Dette fremkommer i en pressemelding fra kunnskapsdepartementet.

– Det er like åpenbart som budskapet er klinkende klart, de som får læreplass er motiverte og gjennomfører i stor grad. Derfor må vi fortsette innsatsen og sørge for flere nye læreplasser sammen med fylkeskommunene og partene i arbeidslivet, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Fra over halvparten til 85 prosent av lærlingene

Hvert år lanserer Utdanningsdirektoratet tall som viser hvordan det har gått med et lærlingkull i løpet av en femårsperiode. Etter to år har omtrent halvparten av læringene fullført opplæringen. Ser man på gjennomføringstallene i et femårsperspektiv var det 84,3 prosent av 2012-kullet som fullførte. For 2014-kullet har denne andelen steget til 85,4 prosent, noe som er den høyeste andelen målt.


– Det er flere grunner til at det skjer et hopp etter to år med læretid. Flere fag har for eksempel lengre læretid enn den vanlige toårsperioden. Etter to år er kun 22 prosent av de som tar elektrofag ferdig med læretiden, men etter tre år er det 84 prosent som står klare til å gå ut i arbeidslivet med et fagbrev, sier Skei Grande.


Regionale forskjeller blant fylkene

Det er forskjeller mellom fylkene i gjennomføring av læretiden. Fem år etter påbegynt læretid har 91 prosent av lærlingene i Sogn og Fjordane oppnådd fag- eller svennebrev, mens dette gjelder 79 prosent av lærlingene som startet i Finnmark.


– Det er positivt å se at gjennomføringen for lærlinger ligger mellom åtte av ti eller ni av ti i fylkene. Det er mye fylkeskommunene kan lære av hverandre, men det store veiskillet for mange yrkesfagelever skjer etter VG2. Et flertall av elevene får læreplass, men mange står uten. Derfor blir gjennomføring i videregående opplæring og læreplasser et viktig tema i stortingsmeldingen som kommer til våren 2021, sier Skei Grande.

Lærlingene trives og er tilfreds med opplæringen

I tillegg viser Lærlingundersøkelsen for 2018 at 93 prosent av lærlingene er motiverte til å lære. Over 86 prosent trives på arbeidsplassen og nesten 80 prosent av lærlingene er fornøyde med opplæringen de får.


– Det at lærlingene trives og er motiverte til å lære er viktig for den enkelte, men det er også viktig for landet som trenger fagarbeidere som har lyst til å komme på jobb. Samtidig ser vi at 3,4 prosent av lærlingene i undersøkelsen oppgir at de blir mobbet. Vi tar tilbakemeldingene fra lærlingene på alvor, og er opptatt av å sikre gode arbeids- og opplæringsmiljøer for alle, sier Skei Grande.


Fakta om lærlingundersøkelsen

· Utvalget for undersøkelsen er lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober

· I 2018 var det 13 179 lærlinger og 396 lærekandidater som svarte på undersøkelsen.

· Det tilsvarer en svarprosent på 60,2 prosent.

· Les mer om lærlingundersøkelsen her.


Fakta om gjennomføring av læretiden i en femårsperiode

· Et kull er alle lærlinger som begynner læretiden mellom 1. oktober og 30. september året etter.

· Hver person telles kun med én kontrakt og i ett kull.

· Andel og antall i 2014-kullet som oppnådde fag- eller svennebrev etter fem år:

o 85,4 prosent av læringene (16 942)

o 66, 8 prosent av lærekandidatene (867)

o 70.5 prosent av elevene som begynte med fagopplæring i skole (376)

· Gjennomføringen av læretiden holder seg stabilt med en økning fra 2012-kullet med 84,3 prosent til 2014-kullet med 85,4 prosent.

· Les mer om gjennomføringen av læretiden her.