Folkebiblioteket kan bli døgnåpent

Når Rennesøy over nyttår blir del av nye Stavanger, er planen at innbyggerne skal kunne bruke biblioteket til alle døgnets tider.