Fra et lite kontor i 8. etasje har han ansvaret for 220 ansatte i en ny storkommune

Birger Clementsen skal nå lede en avdeling med totalt 220–230 ansatte som gjør andre tjenesteområder i storkommunen Stavanger gode. Og at innbyggerne kan nå kommunen hele døgnet uka gjennom.