Tirsdag fremmet Piel blant annet forslaget om at "Stavanger kommune bes sikre tilstedeværelse av bergingsbil i Rennfast så lenge som nødvendig for å styrke beredskapen og minimere stengingstid ved fremtidige uforutsette hendelser i Rennfast-tunnelene".

Forslaget falt, med fem mot seks stemmer.

Foruten Piel selv, stemte Inger Lise Jørgensen (H), Frank-Arild Normanseth (H), Jørn Kyle Finnesand (Frp) og Snorre Sokn (Rødt) for forslaget.

- Hva syns du om at forslaget om bergingsbil ved Rennfast ikke fikk flertall?

- Vi i Venstre hadde et møte angående saken, etter kommunedelsutvalget. Vi er enige i at saken må løftes videre i formannskapet på torsdag 11. juni, sier Piel til Bygdebladet, og forteller videre at Venstre vil løfte følgende punkter:

1. Drifts- og beredskapssituasjonen ved Rennfast har vært uholdbar i svært lang tid og foreslåtte tiltak fra Statens Vegvesen er ikke tilfredsstillende.

1.1. Stavanger kommune påtar seg ansvar for å finansiere fast bergingsbil (med kapasitet for berging av vogntog) gjennom sommeren frem til og med september 2020.

1.2.Det settes av en øvre ramme på kr 500.000 til formålet.

1.3.Stavanger kommune oppretter dialog med Statens Vegvesen for å raskest mulig avklare praktisk gjennomføring. Formannskapets medlemmer holdes orientert om fremdriften.

1.4.Stavanger kommune går i dialog med Statens Vegvesen og øvrige aktuelle etater (inkludert politi og brannvesen) med sikte på å finne en permanent løsning for tilstedeværelse av bergingsbil etter september 2020. Stavanger kommune anmoder Statens Vegvesen om å prioritere finansiering av dette innenfor egne budsjetter.

1.5.Det utarbeides en sak til formannskapet som belyser de utfordringer Statens Vegvesen (SVV) har erfart vedrørende muligheten for bistand fra politiet samt manglende hjemler for å pålegge bilberging overfor trafikanter som motsetter seg dette, jfr redegjørelsen som ble gitt til kommunalutvalget 09.06.2020. Saken utarbeides i samarbeid med SVV og politiet. Saken vil danne kunnskapsgrunnlag for en eventuell anmodning til nasjonale myndigheter om tilpasninger i nasjonale føringer og regelverk.

- Venstre er klare til å ta ansvar og rette opp i dette nå. Vi skal også være de første til å gi honnør hvis Ap og Sp vil tenke seg om nå før sommeren, og støtte oss i formannskapet på torsdag når vi fremmer forslaget igjen da. Det hadde gitt både innbyggerne våre, bedrifter og ferierende en betydelig bedre trygghet før sommeren setter inn, sier hun.