På denne skolen er elevenes resultater over gjennomsnittet på de nasjonale prøvene: – Dette er veldig hyggelige tall.

I går ble resultatene fra årets nasjonale prøver for lesing, regning og engelsk publisert. Ved Rennesøy skule ble det servert sterke resultater blant ungdomsskoleelevene.