Ryfylkealliansen: Anbefaler ikke at Stavanger kommune blir med i et bedriftsnettverk

Kommunedirektøren i Stavanger anbefaler ikke å bli med i Ryfylkealliansen. Han vil heller bruke tiden framover til å finne gode tiltak som vil styrke ryfylkedelen av den nye storkommunen.