Frp vil ha «bystyre» i Stavanger kommune

Mats Danielsen (Frp) fremmer en interpellasjon i Stavanger kommunestyre 25. november. Han ønsker at «kommunestyre» skal endres til «bystyre».

DEL

Det var Fellesnemnda for Nye Stavanger som bestemte at den nye storkommunen skulle ha «kommunestyre» i stedet for «bystyre».

- En overveldende andel av de som vil bo i Nye Stavanger, kommer fra bykommunen Stavanger. Stavanger er og forblir en bykommune, selv om en stor andel av de nye innbyggerne kommer fra ikke urbaniserte områder, er det naturlig at Stavanger omtales som en by, med et bystyre, skriver Mats Danielsen i interpellasjonen sin.

Han foreslår at kommunestyret vedtar følgende: «Rådmann bes legge fram en sak til politisk behandling, med henseende å endre benevnelsen «Stavanger kommunestyre» til «Stavanger bystyre».»

Mats Danielsen argumenterer også med at «fra gammelt av har forholdet mellom by og land vært preget av avhengighet av hverandre, men også av ulikt livsgrunnlag og kulturelle motsetninger. I dag skjer urbaniseringen også utenfor byene. Flere av dem som bor på landet arbeider i andre næringer enn primærnæringene, noe som har vært en av mange medvirkende årsaker til at forskjellene i levesett mellom by og land har blitt mindre. Bedre infrastruktur har også redusert betydningen av geografisk avstand og bidratt til økt kontakt».

Artikkeltags