Kan kontrollutvalget i Rennesøy avslutte sine verv?

Av