Prioriterer nærmiljøanlegg i Rennesøy og Finnøy på topp

Onsdag 11. desember skal Utvalg for miljø og utbygging i Stavanger vedta ny prioritering av nærmiljøanlegg. Denne prioriteringen utgjør rekkefølgen for hva det skal søkes spillemidler om i 2020.