Informasjonsmøte Rennesøy Innbyggertorg: Få oversikt over tilskuddsordninger innen kultur og ungdom og fritid

Onsdag 19. februar skal det gis mer informasjon om tilskuddsordninger innen kultur, ungdom og fritid i Stavanger kommune. Møtet avholdes på Rennesøy Innbyggertorg i Vikevåg sentrum.