Politisk ordskifte om visjon for Stavanger kommune

1. januar 2020 er det et faktum. Da er dagens kommuner, Stavanger, Rennesøy og Finnøy, historie og en ny storkommune, Stavanger, oppstår. I neste uke skal de folkevalgte debattere visjon og verdier for den nye kommunen.