Utsetter investeringer i Rennesøy kommune

Rådmannen i Rennesøy gjør opp status på det økonomiske området for kommunen etter årets fire første måneder. Tertialrapporten heter dette.