Sølvi Ona Gjul skal lede helse og velferd

De seks flertallspartiene har delt toppvervene i nye Stavanger mellom seg.