Guttorm er positiv til nytt landbrukskontor

Det planlegges for at dette nye kontoret for landbruk og havbruk i nye Stavanger kommune på Judaberg skal ha fire rådgiverstillinger pluss en seksjonsleder, fem årsverk.